Mutlu 1 GB

Mutlu 1 GB


28 gün boyunca Her yöne 1200 Dk konuşma + Her yöne 100 Sms + 1 Gb internet yüklenir.