Mutlu 3 GB

Mutlu 3 GB


28 gün boyunca Her yöne 1200 Dk konuşma + Her yöne 100 Sms + 3 Gb internet yüklenir.